Köpvillkor

 

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
För att ett köp ska gå igenom på webshopen måste du handla för minst 95kr.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Mottagaren måste kontrollera om det finns synliga skador på paketet vid uthämtning på utlämningsstället.

Misstänks skador skall paketet öppnas tillsammans med ombudet. Därefter telefonanmäler ombudet skada eller förlust till gällande fraktbolag. 

 

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. In Vogue tillämpar distansavtalslagen. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt.
Ångerrätt gäller inte vid varor och produkter som inte kan återlämnas i oskadat skick.
Fraktavgifter återbetalas inte vid utnyttjande av ångerrätt.

Vid åberopande av Ångerrätt vill vi att följande beaktas:
- Meddela till In Vogue inom 14 dagar efter det att du har mottagit varan.
- Returnera varan inom rimlig tid från det att du meddelat att du önskar returnera enligt "Ångerrätten"
- Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad.
- Returnera varan i produktkartongen med det avsedda inneremballaget. Ytteremballage kan i de flesta fall återanvändas.
- Varan ska vara komplett.
Genom att genomföra beställning godtar du som beställare dessa villkor.

 

Privat Policy

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post."

 

Information om behandling av personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål

om betalning på kredit.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en

kreditupplysning kommer en kopia att skickas per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som

inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar

personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som

är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som

har rätt till uppgifterna enligt lag.

Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att

du inte samtycker till detta.

 

Villkor Faktura

 

Leveransvillkor:

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

 

Betalningsvillkor

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktureringsavgift utgår med för

närvarande [29 kronor].Faktura skickas till din folkbokföringsadress.

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller

utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt

ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för

inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

 

Information om överlåtelse

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning

med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar

på fakturan.

 

Information om Delbetala

 

Leveransvillkor:

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Väljer du Delbetala som betalsätt kommer du att kreditprövas och få lämna uppgifter om namn,

personnummer och adress för identifiering. Blir du godkänd får du ett avtal om kontokredit med vår

betaltjänstleverantör PayEx Credit AB, 556735-5671,

S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Avtalet löper tills vidare. Det kan sägas upp på sätt som anges i allmänna

villkor.

När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som

du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan

höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Lägsta belopp att betala per månad är 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala

ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med

för närvarande 29 kronor per avi.

 

Exempel: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på

utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

 

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid får du ett meddelande via e-post.

 

Avbeställda ordrar och ej uthämtade paket

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut eller ordrar som avbeställes förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för eventuell returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

 

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

 

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan . Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. 

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.